Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy

Sprzedaż, instalacja oraz serwis systemów KD/KCP

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu zazwyczaj są stosowane równolegle z systemami kontroli czasu pracy stanowiąc integralną całość. Bardzo często wykorzystywane są również w innych obiektach, takich jak stoki narciarskie, hotele, płatne parkingi czy na imprezach masowych.

Kontrola czasu pracy

Umożliwia pracodawcy kontrolę obecności, czasu pracy jak i przemieszczania się pracownika na terenie zakładu.

Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy instalowane przez grupę i-Future umożliwiają przygotowanie, drukowanie i eksport do plików tekstowych następujących raportów kontroli dostępu:

 • indywidualny raport kontroli dostępu dla pracownika
 • raport kontroli dostępu dla obszaru zabezpieczonego
 • raport kontroli dostępu dla strefy dostępu
 • rejestr wszystkich zdarzeń

System umożliwia przygotowanie, drukowanie i eksport do plików tekstowych następujących raportów rejestracji czasu pracy:

 • miesięczny raport pracownika
 • miesięczne raporty zbiorowe (dla grupy, pionu, wydziału, całego zakładu)
 • karta czasu pracy pracownika
 • raport nieobecności pracownika
 • karta czasu pracy dla grupy pracowników
 • raport nieobecności dla grupy pracowników
 • raport frekwencji dla grupy pracowników
 • lista obecności grupy pracowników

Integracja systemów kontroli dostępu z systemami inteligentnego zarządzania budynkiem

Systemy kontroli dostępu i kontroli czasu pracy instalowane przez i-Future umożliwiają integrację z naszymi systemami inteligentnego sterowania budynkiem. Dzięki temu zyskujemy szereg nowych możliwości i uzależnień obwodów.

Dane firmy

i-Future sp. z o.o.
ul. Henryka Mikołaja Góreckiego 55
44-200 Rybnik
NIP: 642-312-90-46

Kontakt

biuro.ifuture@gmail.com
info@i-future.pl

Kontakt w sprawie odkurzaczy centralnych:

rafal.ifuture@gmail.com

Godziny pracy

Pon – Pt: 9.00 – 17.00